Välkommen till Safe Controls webbshop för snabba och tillförlitliga miljöanalyser för privatpersoner

Safe Control har en lång erfarenhet av att analysera miljöfarliga ämnen, däribland asbest, PCB, PAH och vatten.

Asbest (se bild) är en fiber som användes flitigt i byggmaterial (Naturvårdsverket räknar med att det rör sig om ca 3.000 produkter) till det förbjöds 1982.

I vår webbshop behöver du inte passa någon tid för inlämning av prov eller bege dig någonstans. Snabbt och bekvämt beställer du din önskade analys från din dator, skickar iväg provet eller proverna enligt våra instruktioner och får ett svar enligt önskemål.

Beställ din analys här


Beställningsblankett [.pdf] - Öppnas i ett nytt fönster
Order form [.pdf] - Opens in a new window

Nyttig information

Här kan asbest förekomma Här kan asbest förekomma
Arbetsmiljöverket Här kan du hitta Arbetsmiljöverkets föreskrift om asbest AFS 2006:1

Safe Control har tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbesthaltigt material för analysändamål.