Miljöanalyser

Safe Control Materialteknik ombesörjer, utöver asbest, även analys av vatten, PCB och mögel. 

För övriga analyser, se vår hemsida (öppnas i nytt fönster).

PCB-analys

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. PCB är miljö- och hälsofarligt, det kan påverka immun- och hormonsystem och är cancerogent. Läs mer om PCB på vår hemsida (öppnas i eget fönster).

En fog kan innehålla både asbest, PCB och tungmetaller. För analys ber vi er att dela på fogen och slå in PCB-biten i aluminiumfolie. Lägg bitarna i en tät plastpåse och märk påsen.

Notera att priserna är per prov. Pris inklusive moms.

Analys PCB - Normal

Analys av förekomst av PCB. Provsvar inom 10 arb.dgr. efter erhållande av prov.

Analys PCB - Prio

Analys av förekomst av PCB. Provsvar inom 4 arb.dgr. efter erhållande av prov.

Analys PCB - IL

Analys av förekomst av PCB. Provsvar inom 2 arb.dgr. efter erhållande av prov.

Mikrobiologisk analys

Vi ombesörjer analys av mikrobiologiska prov. Tänk på att förpacka proverna i papper, inte plastförpackningar.

Notera att priserna är per prov. Pris inklusive moms.

Mögel

Svarstid: 5-10 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 4 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 48 timmar.