Miljöanalyser

Safe Control Materialteknik ombesörjer även analys av olika miljöfarliga ämnen - såsom PAH, PCB och mögel. 

För övriga analyser, se vår hemsida (öppnas i nytt fönster).

PCB-analys

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. PCB är miljö- och hälsofarligt, det kan påverka immun- och hormonsystem och är cancerogent. Läs mer om PCB på vår hemsida (öppnas i eget fönster).

En fog kan innehålla både asbest, PCB och tungmetaller. För analys ber vi er att dela på fogen och slå in PCB-biten i aluminiumfolie. Lägg bitarna i en tät plastpåse och märk påsen.

Notera att priserna är per prov. Pris inklusive moms.

Analys PCB - Normal

Analys av förekomst av PCB. Provsvar inom 10 arb.dgr. efter erhållande av prov.

Analys PCB - Prio

Analys av förekomst av PCB. Provsvar inom 4 arb.dgr. efter erhållande av prov.

Analys PCB - IL

Analys av förekomst av PCB. Provsvar inom 2 arb.dgr. efter erhållande av prov.

Kasein i flytspackel

Svarstid: 10 dagar

Mikrobiologisk analys

Vi ombesörjer analys av mikrobiologiska prov. Tänk på att förpacka proverna i papper, inte plastförpackningar.

Notera att priserna är per prov. Pris inklusive moms.

Mögel

Svarstid: 5-10 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 4 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 48 timmar.

PAH-analys

PAH-asfalt, även känt som tjärasfalt, innehåller stenkolstjära. Flera PAH avger en stark lukt och är cancerogena - de påverkar naturen, djur och människor.

Om ni önskar analysera material avseende förekomst av kreosot, PAH 20, ber vi er att kontakta oss.

PAH 16, 4 dagar

Analys avseende PAH, ej krossning

PAH 16, 4 dagar

Analys avseende PAH, med krossning

PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja och metaller, ej krossning

PAH 16, utökad, 4 dagar

PAH 16, utökad, 4 dagar, med krossning