Provtagning

Asbest

Var noga vid provtagning att använda skyddsutrustning, främst munskydd och handskar. När du tar provet gör det på ett sådant sätt att du, i möjligaste mån, undviker att damma och frigöra fibrer.

Representativt prov tas ur materialet och placeras i tättslutande plastpåse. Lämplig storlek på provet/proven) är 5 x 5 cm.

Vid kontaminerade prover med tejp bör vanlig kontorstejp användas, ca 10-15 cm. Vik in kanterna på tejpbiten, ta provet och fäst den på insidan av en plastficka.

PCB

Representativt prov tas ur materialet och placeras i aluminiumfolie och tättslutande plastpåse. Lämplig storlek på provet/proven) är 5 x 5 cm.

Tänk på att mjukfogar kan innehålla både PCB och asbest.

Mögel

Representativt prov tas ur materialet och varje prov läggs i separata papperskuvert.

Tänk på

Om flertalet prov skickas med i samma försändelse måste varje prov förslutas var för sig. Detta för att undvika/minska risken för kontaminering och sammanblandning.

Var noga med att tvätta händerna efter provtagningen.

 

 

 

Märkning

Plastpåsen märks för tydlig identifikation. Vi behöver veta följande:

  • Vad det är för slags prov, exempelvis fogmassa, linoleummatta, färg etc.
  • Var provet är taget.
  • Ditt beställningsnummer, som du får vid orderbekräftelse.

Skriv ut och fyll i vår beställningsblankett:
Beställningsblankett - miljöprov (.pdf)
Order form - environmental samples (.pdf)

 

Paketering

Provpåsarna placeras, eventuellt tillsammans med bifogat följebrev/beställningsblankett, i VADDERAT kuvert som märkes "Miljöprov" och skickas till:

Safe Control Materialteknik AB
Avdelning Miljö
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Rekommenderad försändelse
Var vänlig och skicka inte miljöproverna som REK då detta innebär att vi måste åka och hämta försändelsen vilket försenar ert provsvar.