Asbestanalys

Asbest är klassat som mycket miljö- och hälsofarligt (cancerogent) och är förbjudet att använda sedan 1982 i Sverige. Asbest finns fortfarande i diverse olika material i våra byggnader och det är därför nödvändigt att undersöka om det förekommer asbest innan man påbörjar exempelvis en rivning eller ombyggnation.
Läs mer om asbest på vår hemsida (öppnas i nytt fönster)

Asbestanalys
Laboratoriet är ackrediterat för att utföra asbestanalyser i fasta material. Vid analys används ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM). Vid den mikroskopiska undersökningen av ett material (kakel med fix och fog, mattor med lim, isolering, väggplattor, med mera) analyseras provet med avseende på förekomst av fibrer. Asbestfiberns speciella utseende och egenskaper kan fastställas med hjälp av specifika inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort.

Läs våra provtagningsinstruktioner

Skriv ut och fyll i vår beställningsblankett som skickas/lämnas med proverna. 
Beställningsblankett (öppnas i nytt fönster)

Inlämning av provmaterial
Proverna kan postas till oss i ett vadderat kuvert eller lämnas in personligen till vårt laboratorium: Här finns vi

Asbestanalys

Asbest återfinns i de flesta byggmaterial, exempelvis fix och fog, i underskikt till mattor, golvplattor, eternitskivor och rör.

Notera att priserna avser per prov. Pris inklusive moms.

Analys asbest - Normal

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 10 arb.dar efter erhållande av prov

Analys asbest - Express

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 3 arb.dar efter erhållande av prov.

Analys asbest - IL

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 24 timmar efter erhållande av prov.

Analys asbest - Super-IL

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 3 timmar efter erhållande av prov.

Dammprov / tejpprov

Kontaminerade prover är damm- och tejpprover där minst 20 delprov tas per prov.

Vänligen läs vår provtagningsinstruktion.

Notera att priset avser per prov. Pris inklusive moms.

Analys Asbest, kontaminerat - Normal

Analys av förekomst av asbest i kontaminerade damm-/tejpprov. Lev.tid 10 arb.dgr

Analys Asbest, kontaminerat - Express

Analys av förekomst av asbest i kontaminerade damm-/tejpprov. Lev.tid 3 arb.dgr

Analys Asbest, kontaminerat - IL

Analys av förekomst av asbest i kontaminerade damm-/tejpprov. Lev.tid 24 timmar.

Rapport

Vanligtvis skickar vi ett svar om asbest har påträffats (Ja/Nej) via e-post.

Om du önskar erhålla en laboratorierapport som PDF tillkommer en kostnad.

Luftpump och analys av luftprov

Efterfrågan på möjlighet att analysera asbestförekomst i luft ökar. För provtagning krävs en luftpump som är kalibrerad för den specifika provtagningen.

Luftpump

Vi erbjuder kompletta kit med pump och filter för uthyrning där analyskostnaden ingår.

Vid leverans får du instruktion om hur pumpen ska hanteras. 

Luftpump samt analys (hämtas)

Luftpump (1 dygn) inklusive analys (10 dagar).

Luftpump samt analys (frakt)

Luftpump (1 vecka) inklusive analys (10 dagar)

Extra luftfilter och analys

Analyssvar erhålles inom 10 arbetsdagar

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)