Asbestanalys

Asbest är klassat som mycket miljö- och hälsofarligt (cancerogent) och är förbjudet att använda sedan 1982 i Sverige. Asbest finns fortfarande i diverse olika material i våra byggnader och det är därför nödvändigt att undersöka om det förekommer asbest före t ex rivning eller ombyggnation. I Sverige måste material asbestsaneras om det innehåller 1 (en) viktsprocent eller mera.
Läs mer om asbest på vår hemsida (öppnas i nytt fönster)

Asbestanalys
För att analysera om asbest förekommer i ett materialprov använder vi oss av ett polariserat ljusmikroskop med faskonstrast (PLM). Vi arbetar efter nationella och internationella metodbeskrivningar. Vid preparering av provet används särskilda inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort. Vid undersökning av provet i mikroskop bestäms fiberns egenskaper och utseende och utifrån detta kan förekomst av asbest bestämmas.

Läs våra provtagningsinstruktioner

Skriv ut och fyll i vår beställningsblankett som skickas/lämnas med proverna. 
Beställningsblankett (öppnas i nytt fönster)

Asbestanalys

Asbest återfinns i de flesta byggmaterial, exempelvis fix och fog, i underskikt till mattor, golvplattor, eternitskivor och rör.

Notera att priserna avser per prov. Pris inklusive moms.

Analys asbest - Normal

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 10 arb.dar efter erhållande av prov

Analys asbest - Express

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 3 arb.dar efter erhållande av prov.

Analys asbest - Super-IL

Analys av förekomst av asbest. Provsvar inom 24 timmar efter erhållande av prov.

Asbest och PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. PCB är miljö- och hälsofarligt, det kan påverka immun- och hormonsystem och är cancerogent. Läs mer om PCB på vår hemsida (öppnas i eget fönster).

En fog kan innehålla både asbest, PCB och tungmetaller. För analys ber vi er att dela på fogen och slå in PCB-biten i aluminiumfolie. Lägg bitarna i en tät plastpåse och märk påsen.

Notera att priset avser per prov. Pris inklusive moms.

Analys Asbest och PCB, paket - Express

Analys av förekomst av asbest och PCB i samma material. Lev.tid 3 arb.dgr

Dammprov / tejpprov

Kontaminerade prover är damm- och tejpprover där minst 20 delprov tas per prov.

Vänligen läs vår provtagningsinstruktion.

Notera att priset avser per prov. Pris inklusive moms.

Analys Asbest, kontaminerat - Normal

Analys av förekomst av asbest i kontaminerade damm-/tejpprov. Lev.tid 10 arb.dgr

Analys Asbest, kontaminerat - Express

Analys av förekomst av asbest i kontaminerade damm-/tejpprov. Lev.tid 3 arb.dgr

Analys Asbest, kontaminerat, S-IL

Analys av förekomst av asbest i kontaminerade damm-/tejpprov. Lev.tid 24 timmar.

Luftpump och analys av luftprov

Efterfrågan på möjlighet att analysera asbestförekomst i luft ökar. För provtagning krävs en luftpump som är kalibrerad för den specifika provtagningen.

Luftpump

Vi erbjuder nu kompletta kit med pump, filter och väska, för uthyrning.

Vid leverans får du instruktion om hur pumpen ska hanteras. 

Analys ingår ej i hyreskostnaden.
Pris inklusive moms.

Hyra av luftpump/dag

Hyr ett komplett kit för luftprovtagning. Hämtas hos oss.

Hyra av luftpump/vecka

Hyr ett komplett kit för luftprovtagning. Hämtas hos oss.

Hyra av luftpump med frakt

Hyr ett komplett kit för luftprovtagning. Skickas till er.

Kostnaden för analys av luftprovet ingår ej i hyran av luftpump.

Notera att priset avser per prov. Pris inklusive moms.

Analys luftprov - Normal

Analys av förekomst av asbest i luftprov. Provsvar inom 10 arbetsdagar.

Analys luftprov - Express

Analys av förekomst av asbest i luftprov. Provsvar inom 3 arbetsdagar.

Analys luftprov - IL

Analys av förekomst av asbest i luftprov. Provsvar inom 48 timmar.