Leveransvillkor

 

Allmänt

Du ska ha fyllt 18 år för att genomföra en beställning. Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail. Avtal om köp anses föreligga när Safe Control Materialteknik (hädanefter benämnt SAFE) bekräftat beställningen. SAFE förbehåller sig rätten att ändra eventuella felaktigheter i innehåll och prislista på webbshopen. Alla beställningar anses bindande.

Priser

Som standard visas priset i svenska kronor, inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske i förskott via bank-/betal- eller kreditkort. Köpesumman reserveras på Kundens kort/bankkonto. Kunden är skyldig att se till att medel finns på Kundens kort/bankkonto fram till dess SAFE tillgodogjort sig betalning.

Leverans

Leveranstid Normal. Leveranstid för provningsresultat överstiger normalt inte 10 arbetsdagar, efter erhållande av prov.

Leveranstid Express. Leveranstid för provningsresultat inom 3 arbetsdagar, efter erhållande av prov.

Leveranstid Super-IL. Leveranstid för provningsresultat inom 24 timmar, efter erhållande av prov.

Ovan förutsatt att beställning och betalning kommit SAFE tillhanda.

Kommunikation mellan Kund och SAFE sker företrädesvis med e-post.

Provningsresultat

Alla resultat levereras digitalt per e-post. Önskas resultat per brev skall detta vara angivet vid beställning.

 

 

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångerfristen räknas från den dag du erhållit orderbekräftelse på din beställning. Återbetalning görs inom 30 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till SAFE. Dock återbetalas ej kostnader för bankavgifter och administration, vilket totalt uppgår till 250 kr (inkl. moms).

Har provet inkommit för analys till oss och tjänsten påbörjats har du ej rätt till ångerfristen.

Reklamation

Kund som vill göra gällande att fel är begånget i analysarbetet skall omgående efter resultatets erhållande meddela laboratoriet detta per e-post. Inom tio dagar, räknat från dag då sådant meddelande lämnats skall beställaren utförligt och skriftligen meddela laboratoriet i vad felet bestod.

Ansvarsbegränsning

Vad som ovan sagts och utöver vad som föreskrivits i Konsumenttjänstlagen, har SAFE inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Personuppgifter

I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. SAFE åtar sig att inte lämna dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. I och med godkännande av dessa köpvillkor ger du ditt samtycke till användning av dina personuppgifter.

SAFE arbetar aktivt med att skydda våra kunders och andra kontakters personuppgifter. GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, stärker företagets riktlinjer avseende personlig integritet. SAFE har framtagit en Integritetspolicy (handbok) som återkommande granskas och revideras. Integritetspolicyn finns att läsa på SAFE:s hemsida.

Övrigt

I och med fullförande av beställningen bekräftar kund att denne tagit del av och godkänt dessa köpvillkor samt har fyllt 18 år.

Efter genomförd beställning äger inte SAFE rätten att ändra köpvillkoren.

I övrigt gäller ABK 09 "Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet".

Safe Control Materialteknik AB är godkänd för F-skatt.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)