Miljöanalyser

Safe Control Materialteknik ombesörjer även analys av olika miljöfarliga ämnen - såsom PAH, PCB och mögel. 

Vänligen läs våra provtagningsinstruktioner. Kontakta oss gärna på 031-65 64 70 om ni har frågor!

För övriga analyser, se vår hemsida (öppnas i nytt fönster).

Priserna avser per prov och inklusive moms.

Inlämning av provmaterial
Proverna kan postas till oss i ett vadderat kuvert eller lämnas in personligen till vårt laboratorium: Här finns vi

PCB-analys

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för en stor grupp kemiskt snarlika organiska föreningar. PCB är miljö- och hälsofarligt, det kan påverka immun- och hormonsystem och är cancerogent. Läs mer om PCB på vår hemsida (öppnas i eget fönster).

En fog kan innehålla både asbest, PCB och tungmetaller. För analys ber vi er att dela på provet och slå in PCB-biten i aluminiumfolie. Lägg bitarna i en tät plastpåse och märk påsen.

Notera att priserna är per prov.

Analys PCB - Normal

Analys av förekomst av PCB i fogmassa. 10-14 dagar.

Analys PCB - Prio

Analys av förekomst av PCB i fogmassa. 4 dagar.

Analys PCB - IL

Analys av förekomst av PCB i fogmassa. 2 dagar.

Kasein

Kasein har använts i flytspackel som bindemedel. Detta kan, om det reagerar på fukt i betonggolv som inte har blivit tillräckligt torkade, avge giftiga gaser.

Kasein i flytspackel - normal

Svarstid: 10 dagar

Kasein i flytspackel - IL

Svarstid: 5 dagar

Radon

Den bästa perioden att mäta radon är under den så kallade eldningssäsongen, mellan 1 oktober och 30 april. Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning.
- Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat.
- Långtidsmätning varar under minst 2 månader, gärna 3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.

Radonpuckar har ett bäst före-datum, därför ber vi er att kontakta oss när ni önskar utföra en radonmätning - telefon: 031-656470.

Radonmätning

Korttids- och långtidsmätning.

PAH 20 - Kreosot

Kreosot består av många olika ämnen. Bekämpningsmedel med kreosot skyddar trä från exempelvis termiter och röta. Ämnet är cancerframkallande med giftiga och persistenta egenskaper. Det kan ge hudbesvär hos människor och är giftigt för jord- och vattenlevande organismer.

PAH 20 - Kreosot, 4 dagar

Analys avseende kreosot och metaller (Cu, Cr, As)

Tungmetaller

Vi är behjälpliga med att analysera metaller i jord och fasta material.

De ämnen som analyseras är: Arsenik (As), Barium (Ba), Bly (Pb), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Krom (Cr), Nickel (Ni), Vanadin (V) och Zink (Zn).

Tungmetaller i fasta material

Analys med avseende på tungmetaller i fasta material.

Tungmetaller i jord

Analys med avseende på tungmetaller i jord.

Mikrobiologisk analys

Vi ombesörjer analys av mikrobiologiska prov. Tänk på att förpacka proverna i papper, inte plastförpackningar.

Notera att priserna är per prov.

Mögel

Svarstid: 10 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 4 arbetsdagar.

Mögel

Svarstid: 2 dagar

PAH-analys

PAH-asfalt, även känt som tjärasfalt, innehåller stenkolstjära. Flera PAH avger en stark lukt och är cancerogena - de påverkar naturen, djur och människor.

Om ni önskar analysera material avseende förekomst av kreosot, PAH 20, ber vi er att kontakta oss.

PAH 16, utökad, 2 dagar

Analys avseende PAH, olja, metaller - krossning

PAH 16, 4 dagar

Analys avseende förekomst av PAH - ej krossning

PAH 16, 4 dagar

Analys avseende förekomst av PAH - inkl. krossning

PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja, metaller - ej krossning

PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja och metaller - inkl. krossning

Kvicksilver (Hg), 4 dagar

Tillägg: Analys avseende kvicksilver (Hg) i samband med PAH-analys.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)