Vi har utökat vår ackreditering

Vi har nu utökat vår ackreditering inom Kemi och Miljöteknik till att omfatta provningsmetoderna:

- Analys av kemisk sammansättning i stål
- Analys av förekomst av asbest i fasta material

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat enligt SS-EN ISO 17025. Företaget är sedan lång tid tillbaka ackrediterat för mekanisk provning, metallografiska undersökningar och korrosionsprovningar. Vi är ett av få fristående och oberoende laboratorium i Sverige som är ackrediterat.

Läs mer i vårt nyhetsbrev

2020-06-11 11:28
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)