Provtagning

Asbest

Var noga vid provtagning att använda skyddsutrustning, främst munskydd och handskar. När du tar provet gör det på ett sådant sätt att du, i möjligaste mån, undviker att damma och frigöra eventuella fibrer.

Fix och fog
Om fix och fog från kakel eller klinker önskas analyseras är det bäst att skicka med en hel eller en del av en platta där fix och fog sitter fast. Placera i en påse som märks upp och skicka till oss tillsammans med en beställningssedel i ett vadderat kuvert.

Övriga material
Representativt prov tas ur materialet och placeras i tättslutande plastpåse. Lämplig storlek på provet/proven är 5 x 5 cm.
Påsen/påsarna placeras sedan i ett vadderat kuvert.

Tejpprover/kontaminerade prover
Vid provtagning bör vanlig kontorstejp användas, ca 10-15 cm. Vik in kanterna på tejpbiten, ta provet och fäst den på insidan av en plastficka.

Efter provtagning
Tänk på att tvätta händerna noga och gör även rent verktygen mellan varje provtagning för att minska risken av eventuell kontaminering.

PCB

Representativt prov tas ur materialet och placeras i aluminiumfolie och tättslutande plastpåse. Lämplig storlek på provet/proven) är 5 x 5 cm.

Tänk på att mjukfogar kan innehålla både PCB och asbest.

Mögel/hussvamp

Representativt prov tas ur materialet och varje prov läggs i separata papperskuvert.
Använd inte plast då detta kan resultera i ett icke rättvist analysresultat.

Vatten

Instruktioner för provtagning av vatten fås när provtagningskärl upphämtas hos oss.

Observera att vattenprov bör tas på morgonen och lämnas till oss så tidigt som möjligt, dock senast klockan 15.00, samma dag.

Övriga miljöanalyser

Vi kan vara behjälpliga med många olika typer av miljöanalyser.

Några exempel är freon, isocyanater, kadmium, kloranisoler, kvicksilver, lätt- och tungmetaller.

Ring vår växel på 031-65 64 70 eller läs mer på vår hemsida, www.safecontrol.se, för mer information.

Tänk på

Om flertalet prov skickas med i samma försändelse måste varje prov förslutas var för sig. Detta för att undvika/minska risken för kontaminering och sammanblandning.

Var noga med att tvätta händer och verktyg mellan varje provtagning.

 

Märkning

Plastpåsen märks för tydlig identifikation. Vi behöver veta följande:

  • Vad det är för slags prov, exempelvis fogmassa, matta och lim, fix och fog.
  • Var provet är taget (adress, utrymme).
  • Ditt beställningsnummer, som du får vid orderbekräftelse.

Skriv ut och fyll i vår beställningsblankett:
Beställningsblankett - miljöprov (.pdf)

 

Paketering

Provpåsarna placeras, tillsammans med bifogat följebrev/beställningsblankett, i VADDERAT kuvert som märkes "Miljöanalys" och skickas till:

Safe Control Materialteknik AB
Miljöteknik
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Rekommenderad försändelse
Var vänlig och skicka inte miljöproverna som REK då detta innebär att vi måste åka och hämta försändelsen vilket försenar ert provsvar.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)