PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja och metaller, med krossning.

  • Artnr: 1363

Beskrivning av artikel

Notera att krossning innebär att provet består av bitar av, exempelvis asfalt, och därmed måste provbehandlas.