PAH 16, utökad, 4 dagar

Analys avseende PAH, olja och metaller, ej krossning.

  • Artnr: 1361

Beskrivning av artikel

Notera att ej krossning innebär att provet måste bestå av jord eller lera utan hårda bitar/klumpar i. Skulle laboratoriet behöva krossa materialet tillkommer en kostnad.